Bezpečný život - rizikové životné poistenie

Ochráňte bezpečie rodinného kruhu uváženým rozhodnutím - uzatvorte si rizikové životné poistenie. Nech sa deje čokoľvek.

Rizikové životné poistenie vám umožní:
 • zabezpečiť svoj životný štandard,
 • zabezpečiť vašich blízkych,
 • zaistiť finančnú stabilitu rodiny a schopnosť splatiť úvery, hypotéky alebo lízing aj v prípade náhlych tragických udalostí, 
 • zaistiť chod podnikania v prípade pracovnej neschopnosti.

Poistenie odporúčame najmä:
 • mladým samostatným ľuďom s aktívnym životným štýlom,
 • mladým párom, 
 • mladým rodinám s deťmi,
 • samostatným rodičom, 
 • malým podnikateľom, živnostníkom. 

NOVINKA - s bezplatnou službou Diagnose me máte s nami svetových lekárov na dosah

Od 1. 6. 2016 sme pre našich klientov pripravili zaujímavú bezplatnú službu, ktorá prostredníctvom webovej platformy s názvom diagnose.me ponúka prístup k uznávaným lekárom a špecialistom z popredných kliník v EÚ a USA. Diagnose.me je unikátna služba, vďaka ktorej klient môže získať posudok k svojmu zdravotnému stavu a poradenstvo od špičkových svetových lekárov ZADARMO.

Ako môže klient získať službu diagnose.me? 
Stačí si uzatvoriť poistenie Bezpečný život – rizikové životné poistenie s ročným poistným minimálne 200 EUR a službu v hodnote od 150 EUR môže využívať hlavná a vedľajšia poistená osoba bezplatne.
Pri ročnom poistnom v minimálnej výške 400 EUR majú nárok na službu diagnose.me všetky osoby uvedené na poistnej zmluve.
Viac informácií získate na www.diagnose.me/sk/partner/groupamask/
 
  

Prečo si uzatvoriť poistenie Bezpečný život?

 • Ako jediní na trhu vám prinášame možnosť rozdeliť si poistnú zmluvu na viaceré časové bloky. Jednoducho si nastavíte výšku poistného počas úsekov v trvaní 1, 3, 5 alebo 10 rokov tak, aby odrážala vaše aktuálne finančné možnosti.
 • Môžete si dojednať dve poistné sumy. Konštantnú poistnú sumu napríklad pre zachovanie finančných pomerov rodiny. Klesajúcu poistnú sumu pre krytie vašich úverových záväzkov. 
 • Poistenie je flexibilné, takže si môžete prispôsobiť poistné sumy, pripoistenia a počet poistených osôb podľa aktuálnej životnej situácie. 
 • Svoju poistnú ochranu máte možnosť rozšíriť napr. pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu, invalidity, kritickej choroby, pracovnej neschopnosti, hospitalizácie alebo chirurgického zákroku. 
 • Ak určité obdobie uplynie bez škodovej udalosti, vrátime vám časť zaplateného poistného. Vďaka VIP zdravotnému programu môžete získať zľavu z poistného za zdravý životný štýl.
 • K poisteniu získate aj službu 24 DOCTOR len za 1 € mesačne.

 

Poskytujeme dvojnásobné poistné plnenie:

 • v prípade úrazov detí počas školských prázdnin,
 • v prípade hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti,
 • v prípade hospitalizácie z dôvodu ženských, resp. mužských kritických ochorení,
 • v prípade úrazov spôsobených dopravnou nehodou.


Poskytujeme progresívne poistné plnenie podľa rozsahu následkov:

 • v pripoistení hospitalizácie z dôvodu úrazu alebo choroby,
 • v pripoistení trvalých následkov úrazu.

Odoslať

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071