Cestovné poistenie k platobným kartám

Určené pre držiteľov medzinárodných platobných kariet ku kontám zriadeným v OTP Banke Slovensko, a. s.

 
 
  Výhody:
  
Veľmi výhodná cena.
Poistenie na dobu platnosti platobnej karty.
Možnosť dojednania aj po začatí platnosti platobnej karty.
  Neobmedzená doba pobytu v zahraničí.
Územná platnosť: celý svet.
  Možnosť dojednať výhodné poistenie pre rodiny.
  Bez vyplňovania zmlúv, možné dojednať v každej pobočke OTP Banky.
Naši klienti majú k dispozícii 24-hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance.
 
 

 

Poistné krytie:

Odoslať

Služby

Kliknite pre

Platba poistného
Stav mojej poistnej udalosti
Aktuálne kurzyGroupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071