Flotilové poistenie motorových vozidiel

Našim klientom ponúkame priaznivé podmienky i poistné a jednuduchú administratívu k poisteniam flotily.

Groupama ponúka flotilové poistenie pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel. Pomocou nášho poistného produktu môžete Vaše firemné vozidlá poistiť jendou zmluvou aj pre havarijné poistenie a rovnako aj pre povinné zmluvné poistenie. Flotilové produkty vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia.

Základné druhy flotilového poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Flotilové - hromadné povinné zmluvné poistenie ponúka komplexné poistenie vozového parku pre klientov s viac ako piatimi motorovými vozidlami jednou poistnou zmluvou.


Groupama Assistance

K základnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii nonstop 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody alebo poruchy vozidla.
Ak nastane porucha vozidla, prostredníctvom asistenčnej služby vám zabezpečíme opravu na mieste, v tom prípade, ak opravu na mieste nie je možné vykonať do 60 minút od príchodu zásahového vozidla, zabezpečí odťah vozidla a prepravu cestujúcich na najbližšieho servisu, resp. zorganizuje pre cestujúcich pokračovanie v ceste alebo dopravu – náhradným vozidlom alebo vlakom - na miesto bydliska na území Slovenskej republiky.
Asistenčná služba vám poskytne aj právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.


Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecné poistné podmienky - PZP - platné do 30.6.2015 - PDF
204,7 Ko

Formulár - PZP - PDF
56,7 Ko

Oznámenie škodovej udalosti - motorové vozidlo - PDF
68,8 Ko

Správa o nehode - PDF
171,4 Ko

Osobitné poistné podmienky - asistenčná služba Groupama Assistance - PDF
73,4 Ko

Havarijné poistenie

Flotilové havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v prípade, ak máte viac ako 5 vozidiel vo firme. Poistnú zmluvu je možné flexibilne upravovať podľa zmien stavu vozového parku, preto vyhovuje všetkým požiadavkám klienta.


Groupama Assistance

K základnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii nonstop 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody alebo poruchy vozidla.
Ak nastane porucha vozidla, prostredníctvom asistenčnej služby vám zabezpečíme opravu na mieste, v tom prípade, ak opravu na mieste nie je možné vykonať do 60 minút od príchodu zásahového vozidla, zabezpečí odťah vozidla a prepravu cestujúcich na najbližšieho servisu, resp. zorganizuje pre cestujúcich pokračovanie v ceste alebo dopravu – náhradným vozidlom alebo vlakom - na miesto bydliska na území Slovenskej republiky.
Asistenčná služba vám poskytne aj právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie škodovej udalosti - motorové vozidlo - PDF
68,8 Ko

Správa o nehode - PDF
171,4 Ko

Všeobecné poistné podmienky - flotilové havarijné poistenie - platné do 30.6.2015 - PDF
271,8 Ko

Odoslať

Služby

Kliknite pre

Platba poistného
Stav mojej poistnej udalosti
Aktuálne kurzyGroupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071