Flotilové poistenie motorových vozidiel

Našim klientom ponúkame priaznivé podmienky i poistné a jednuduchú administratívu k poisteniam flotily.

Groupama ponúka flotilové poistenie pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel. Pomocou nášho poistného produktu môžete Vaše firemné vozidlá poistiť jendou zmluvou aj pre havarijné poistenie a rovnako aj pre povinné zmluvné poistenie. Flotilové produkty vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia.

Základné druhy flotilového poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Flotilové - hromadné povinné zmluvné poistenie ponúka komplexné poistenie vozového parku pre klientov s viac ako piatimi motorovými vozidlami jednou poistnou zmluvou.


NOVINKA - Groupama Assistance - s opravou defektu už aj v rámci PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody, poruchy alebo defektu vášho vozidla.

  • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.
  • V prípade poruchy alebo defektu vozidla, asistenčná služba vám zabezpečí opravu na mieste. Ak ju nie je možné vykonať, zabezpečí odťah vozidla a prepravu cestujúcich do najbližšieho servisu.
  • V prípade krádeže vozidla alebo ak si oprava vyžaduje viac ako 8 hodín, zaistí pre cestujúcich ubytovanie alebo dopravu do miesta bydliska alebo do cieľa cesty.
  • Poskytnutie právneho zastúpenia alebo poradenstva v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecné poistné podmienky - PZP - platné do 30.6.2015 - PDF
204,7 Ko

Formulár - PZP - PDF
56,7 Ko

Oznámenie škodovej udalosti - motorové vozidlo - PDF
68,8 Ko

Správa o nehode - PDF
171,4 Ko

Osobitné poistné podmienky - asistenčná služba Groupama Assistance - PDF
89,3 Ko

Havarijné poistenie

Flotilové havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v prípade, ak máte viac ako 5 vozidiel vo firme. Poistnú zmluvu je možné flexibilne upravovať podľa zmien stavu vozového parku, preto vyhovuje všetkým požiadavkám klienta.


NOVINKA - Groupama Assistance PLUS

K havarijnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Nad rámec základnej asistencie si môžete dojednať aj službu Groupama Assistance PLUS, ktorá vám pomôže v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže vozidla.

  • K balíku Prémium získate túto službu v cene poistenia, k balíku Komfort je možné ju dojednať za príplatok.
  • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na pomoc asistencie viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.

Groupama Assistance PLUS nad rámec základnej asistencie zaistí aj:

  • prepravu cestujúcich do miesta bydliska dopravnými prostriedkami taxi, vlak alebo letecky (economy class) v prípade krádeže alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 8 hodín
  • v prípade nedostatku paliva zabezpečí dovoz paliva, v prípade zámeny paliva odťah vozidla do najbližšieho servisu
  • dobitie batérie, odomknutie vozidla či dovoz náhradných kľúčov v prípade ich zabuchnutia vo vozidle, straty kľúčov či ich zlomenia
  • repatriáciu vozidla zo zahraničia do servisu v SR v prípade, že 8 hodín od momentu škodovej udalosti nebude možné vozidlo uviesť späť do prevádzky.

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie škodovej udalosti - motorové vozidlo - PDF
68,8 Ko

Správa o nehode - PDF
171,4 Ko

Všeobecné poistné podmienky - flotilové havarijné poistenie - platné do 30.6.2015 - PDF
271,8 Ko

Odoslať

Služby

Kliknite pre

Platba poistného
Stav mojej poistnej udalosti
Aktuálne kurzyGroupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071