Garancia rýchlosti likvidácie

V Groupame nesľubujeme, ale garantujeme! S našou bezplatnou službou Garancia rýchlosti likvidácie, ako jediný poisťovateľ na Slovensku svojim klientom zaručujeme, že škodovú udalosť uzavrieme najneskôr do desiatich dní.

Spokojnosť a dôvera našich klientov je pre nás prvoradá, a vieme, že v ťažkých chvíľach je pomoc ešte dôležitejšia. Naša bezplatná služba Garancia rýchlosti likvidácie zaručuje, že vašu škodovú udalosť vyšetríme a uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, poistné na pol roka zaplatíme za vás.  Garanciu získa každý klient, ktorý má u nás platné poistenie nehnuteľností a domácností alebo havarijné poistenie motorových vozidiel.
Takýto prísľub vám dávame ako jediný poisťovateľ na Slovensku.

Kto ju získa? 
Garanciu získa automaticky každý klient, ktorý má u nás platné poistenie nehnuteľností a domácností alebo havarijné poistenie motorových vozidiel. Služba je platná v prípade škôd nahlásených od 7. 9. 2015.


Kedy platí garancia?
Službu poskytujeme automaticky pri nahlásení škodovej udalosti, ak sú splnené nasledovné kritériá: 
  • klient nahlási škodu na aktuálnom tlačive oznámenia škodovej udalosti;
  • na tlačive je uvedené platné mobilné telefónne číslo, na ktoré bude klientovi odoslaná informačná SMS správa o uzavretí škodovej udalosti.

K tomu, aby si klient túto službu uplatnil, nepotrebuje nič iné, ako nahlásiť škodovú udalosť a zaslať poisťovateľovi všetky doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti.

Uzavrite si u nás tieto produkty a získajte automaticky okrem bezplatnej asistenčnej služby aj Garanciu rýchlosti likvidácie:

Bezpečný domovObjavte výhody poistenia so širokou škálou krytých rizík a pripoistení, s ktorým ochránite svoj domov.
Naše poistenie je určené pre ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý môže byť poškodený v dôsledku rôznych nepríjemných udalostí. Bezpečný domov sa prispôsobuje individuálnym potrebám, preto je ideálnou voľbou pre poistenie vášho domova.


Chcem zistiť viac o produkte...

Bezpečná jazdaZvoľte si bezpečnú jazdu s Groupamou. Naše havarijné poistenie prináša možnosť výberu z troch balíkov krytia poistných rizík. Poistite si svoje vozidlo proti živelnej udalosti, vandalizme alebo krádeži a škodám spôsobeným vlastným zavinením. Pri takýchto škodách vám pomôže naše havarijné poistenie Bezpečná jazda.Chcem zistiť viac o produkte...

Odoslať

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071