Publikované 01.02.2016

Groupama uhrádza škody z PZP v cenách nových náhradných dielov

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu prestáva uplatňovať amortizáciu pri povinnom zmluvnom poistení. V praxi to znamená, že škody z PZP spôsobené ich poistencami bude uhrádzať podľa cien nových náhradných dielov osobných motorových vozidiel, bez zohľadnenia ich opotrebovania.

Novinka sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú od 1.2.2016, na všetky nové a už aj existujúce zmluvy povinného zmluvného poistenia, a to bez navýšenia ceny. Po zavedení úrazového poistenia vodiča v povinnom zmluvnom poistení a 10–dňovej garancii likvidácie škodovej udalosti pri havarijnom poistení a poistení majetku, je to ďalší férový krok poisťovne k všetkým vodičom.

Zrušenie amortizácie je dobrá správa najmä pre majiteľov starších áut. Doteraz totiž doplácali časť ceny nových súčiastok aj napriek tomu, že dopravnú nehodu nezavinili. Hoci tento postup je v súlade s platným zákonom, vodiči sa často sťažovali. Poisťovňa pri PZP nie vždy preplatila plnú výšku nákladov za opravu poškodenému. Ako dôvod uviedla, že výmenou poškodených starých dielov za nové nastalo zhodnotenie auta. Na rôznych diskusných fórach vodiči opisujú nepríjemné skúsenosti:

„Pri brzdení do mňa zozadu narazilo auto. Poškodilo mi nárazník, kufor a zadné svetlá. Spísali sme zápis o nehode a následne som oznámil celú vec do poisťovne vodiča, ktorý zapríčinil nehodu. Po oprave v servise mi však preplatili len časť nákladov, zvyšok som musel doplatiť sám. Nechápem z akého dôvodu, veď nehodu som nezavinil. Prečo mám platiť nejakú amortizáciu?“

V skutočnosti majiteľ poškodeného auta nemal veľmi na výber. Bez vlastného zavinenia sa dostal do situácie, že musel doplatiť časť peňazí, aby mohol vozidlo používať. Časť škody, ktorú mu spôsobil niekto iný, zaplatil aj on sám.

Bez amortizácie od 1.2.2016

„Odteraz uhradíme primerané náklady na opravu osobného motorového vozidla po dopravnej nehode bez zníženia plnenia o amortizáciu. Poistné plnenie nad rámec zákona budeme poskytovať bez navýšenia poistného, pričom toto opatrenie sa vzťahuje na všetky nové aj existujúce poistky,“ hovorí riaditeľ Groupamy Tomáš Kalivoda. „Považujeme to za férovejšie voči našim klientom, ako aj poškodeným osobám.“ To znamená, že Groupama za svojho klienta bez prieťahov vyrieši nároky poškodeného, ktorý sa tak nebude musieť podieľať na uhradení nákladov za opravu a obidve strany, vinník aj poškodený, môžu túto nepríjemnú udalosť rýchlo uzatvoriť.

Odoslať

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071