Poisťovňa Union preberá časť Groupama portfólia

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama

Klienti s neživotným poistením alebo poistením schopnosti splácania úveru sa 1. 12. 2022 automaticky stali klientmi Union poisťovne. Ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na maďarskú poisťovňu Groupama.

Nebojte sa, neznamená to, že musíte ako klient urobiť nejaké aktívne kroky. Trvanie a krytie na poistných zmluvách, ako aj zmluvné podmienky ostávajú naďalej rovnaké.

Neživotné poistenie

Klientom Union sa stanete, ak máte uzatvorenú jednu z nasledujúcich poistných zmlúv:

  • Poistenie vozidla

  • Cestovné poistenie

  • Poistenie domácnosti

  • Poistenie zodpovednosti zamestnanca

  • Poistenie schopnosti splácania úveru

  • Poistenie bytových domov

  • Poistenie pre podnikateľov

Životné poistenie

Maďarská Groupama bude mať na starosti vašu zmluvu, ak máte uzatvorené jedno z nasledujúcich životných poistení:

  • Rizikové životné poistenie

  • Investičné životné poistenie