BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBY POISTNÉHO

1 . v prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou prosíme, používajte číslo účtu vedené v OTP Banke Slovensko, a. s.

IBAN tvar: SK85 5200 0000 0000 1334 9121  

SWIFT/BIC: OTPVSKBX

 

2. v prípade SEPA INKASO platby prosíme, používajte CID číslo viazané na číslo účtu vedené v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.:

CID číslo: SK02ZZZ70000000231

IBAN tvar: SK31 1111 0000 0011 6067 1000

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071