Akých ľudí hľadáme do tímu

V našej spoločnosti nájdu uplatnenie:
  •  skúsení profesionáli vo svojom odbore, ktorí potrebujú zmenu alebo hľadajú ďalšie zložitejšie výzvy,
  •  absolventi škôl s nulovou alebo malou praxou, ale s veľkým potenciálom a chuťou učiť sa. 


Pre obidve skupiny platí, že medzi nás zapadne najlepšie človek s nasledovnými schopnosťami a nastavením
 
  • aktívna angličtina alebo maďarčina; nebáť sa komunikovať najmä v anglickom jazyku
  • inovatívnosť a vysoká miera nápaditosti sú veľmi vítané
  • profesionalita a spoľahlivosť
  • pozitívne myslenie
  • orientácia na výsledok a zákazníka
  • iniciatíva a ochota
  • tímový duch a spolupráca

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071