Starostlivosť o zamestnancov

Našim zamestnancom ponúkame nasledovné benefity:

Pracovné prostredie a motivácia
 
 • skvelý kolektív mladých aj vyzretých kolegov
 • medzinárodné prostredie - úzka spolupráca s materskou spoločnosťou v Maďarsku
 • pružný pracovný čas
 • využitie „Home Office“
 • služobný mobilný telefón - neobmedzené hovory, SMS/MMS aj dáta do všetkých sietí v rámci SR
 • finančný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • dodatočné finančné ohodnotenie zohľadňujúce celoročný výkon jednotlivca v závislosti od typu pozície
 • zvýhodnené vlastné vybrané poisťovacie produkty a bankové produkty nášho partnera OTP Banka Slovensko
 • zvýhodnená letná rekreácia pri Balatone v partnerských rekreačných zariadeniach


Vzdelávanie, odborný a osobnostný rozvoj
 • firemné školenia (e-learning vzdelávací program, produktové školenia, školenia mäkkých zručností - predaj, komunikácia, motivácia...)
 • externé školenia (napr. PC zručnosti, účtovná a právna problematika, skrátka všetko, čo je potrebné...)
 

Teambuildingové aktivity
 • každoročné športové firemné podujatie v Maďarsku
 • vianočný večierok
 • letné teambuildingové akcie zamerané na aktívny relax a zábavu

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071