Kontakty

Radi Vás osobne privítame v klientskych centrách našej spoločnosti. V prípade, že sa nás chcete na niečo spýtať, poslať nám dokumenty alebo hľadáte iné informácie, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 208 54 208 alebo na mailovej adrese info@groupama.sk.

Vážení klienti,

prosíme vás, aby ste neustále dodržiavali prísne hygienické pokyny, do priestorov Groupama service vstupovali po jednom, nosili rúško alebo inú adekvátnu ochranu
tváre a používali rukavice alebo dezinfekciu.


Okrem toho sme vám stále k dispozícii aj prostredníctvom Call centra na telefónnom
čísle +421 2 208 54 208 alebo na e-mailovej adrese info@groupama.sk


Škodovú udalosť môžete nahlásiť ONLINE TU.

Aktuálny stav svojej škodovej udalosti zistíte TU.


Veríme, že zodpovedným správaním a dodržiavaním všetkých hygienických pokynov túto mimoriadnu situáciu spoločne zvládneme, aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť k bežnému fungovaniu.

Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

Groupama poisťovňa. 

Poštová adresa:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Miletičova 21, P. O. Box 32,
820 05, Bratislava 25

Sídlo poisťovne: 
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Miletičova 21,
821 08, Bratislava

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, org. zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hl. mesto, č. registrácie: 01-10-041071

Hore

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.