Groupama na Slovensku

Základné informácie o spoločnosti - pôsobenie Groupamy na Slovensku.

Ďalej

Groupama vo svete

Informácie o materskej spoločnosti a dcérskych spoločnostiach skupiny Groupama.

Ďalej

Výročné správy

V tejto sekcii si môžete prečítať finančné výsledky Groupamy na Slovensku v slovenskom jazyku.

Ďalej

Kariéra

Získajte informácie o aktuálnych voľných pracovných pozíciách.

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071