Groupama na Slovensku

Základné informácie o spoločnosti - pôsobenie Groupamy na Slovensku.

Ďalej

Groupama vo svete

Informácie o materskej spoločnosti a dcérskych spoločnostiach skupiny Groupama.

Ďalej

Tlačové správy

V tejto časti nájdete tlačové správy a informácie pre médiá.

Ďalej

Výročné správy

V tejto sekcii si môžete prečítať finančné výsledky Groupamy na Slovensku v slovenskom jazyku.

Ďalej

Kariéra

Získajte informácie o aktuálnych voľných pracovných pozíciách.

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.