Tlačové správy

Publikované 2021.10.07

Skupina Groupama zaznamenala v roku 2021 opätovný rast

Svoje pôsobenie rozširuje do Chorvátska.

BRATISLAVA / PARÍŽ – Medzinárodná poisťovacia skupina Groupama zaznamenala
v prvom polroku 2021 opätovne ďalší rast. Obchodné aktivity rástli najmä v životnom
a zdravotnom poistení, takmer o 16,7%. Nárast v obchodných aktivitách pokračoval aj v oblasti majetkového poistenia a to ako vo Francúzsku (+2,4%), tak aj na medzinárodnej úrovni (+1,4%). Celkové príjmy z poistného tak stúpli o 8,8% a dosiahli hranicu 10,1 miliardy EUR.


„Prvé mesiace tohto roka boli opäť poznačené častejšími škodami, ktoré spôsobilo extrémne počasie – krupobitie, námraza či záplavy. Tieto škody zasiahli najmä poľnohospodársky sektor. Klimatická zmena je pre nás v Groupame významnou témou.... Aj napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam naše spoločné úsilie umožnilo skupine Groupama dosiahnuť dobré polročné výsledky,“ uviedol Jean-Yves Dagès, predseda predstavenstva Groupama Assurances Mutuelles.


Príjmy skupiny Groupama k 30. júnu 2021
 Miliónov € 30.6.2021 Zmena v %
Majetkové a úrazové poistenie 5, 289 +2,3%
Životné a zdravotné poistenie 4,685 +16,7%
 Príjmy z investičných aktivít 127 +35,4%
SKUPINA CELKOVO 10,101 +35,4%


Medzinárodné výsledky
Najväčší rast v poľnohospodárskom poistení

V prvom polroku 2021 zaznamenala skupina Groupama rast na medzinárodnej úrovni, keď obchod dosiahol hodnotu  1,2 miliardy EUR, čo je o 3,0% viac ako za rovnaké obdobie roka 2020. Príjem z poistného v majetkovom a úrazovom poistení dosiahol k 30. júnu 2021 celkový objem 798 miliónov EUR, teda nárast o 1,4% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Skvelé výsledky zaznamenala skupina na medzinárodnej úrovni v poistení podnikov
a samospráv (+8,1%), v poľnohospodárskom poistení (+9,6%) a v poistení domácnosti (+3,1%). V poistení motorových vozidiel klesol obchod o 1,8%, hlavne v Taliansku
a Maďarsku, ale naopak vzrástol v Turecku, v Rumunsku a v Bulharsku.

V životnom a zdravotnom poistení sa príjem z poistného zvýšil o 6,5% na 366 miliónov EUR.

„Groupama vykázala v prvom polroku 2021 vynikajúce výsledky, za ktorými je aj priaznivé finančné prostredie. Zmena prístupu a stratégie v oblasti životného a zdravotného poistenia mali pozitívny dopad na sporenie a dôchodky. Som hrdý na to, že naše spoločné úsilie počas niekoľkých rokov teraz prináša ovocie,“ dodal Thierry Martel, generálny riaditeľ Groupama Assurances Mutuelles.

Skupina rozširuje svoje pôsobenie na juh

Aj vďaka týmto skvelým výsledkom skupina Groupama rozširuje svoje pôsobenie na juh Európy. Akvizíciou maďarskej Groupama Bistoszító vstupuje Groupama na chorvátsky trh, keď v decembri minulého roka prebrala poisťovňu OTP Osiguranje. Transakcia bola ukončená finálnym schválením licencií. Po dokončenej akvizícii spoločnosť od augusta 2021 pôsobí na chorvátskom trhu ako dcérska spoločnosť Groupama Biztosító pod novým názvom „Groupama Osiguranje d.d.“
 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.