Groupama na Slovensku

Profesionalita, férovosť a široké spektrum produktov

Skupina Groupama vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2009. Po štrukturálnych zmenách  v roku 2012 sa naplno sústreďujeme na rozširovanie nášho portfólia o moderné a flexibilné druhy životného i neživotného poistenia. Modernizovali sme klienstky servis a spustili nový systém spracovania poistných zmlúv a škodových udalostí. Podarilo sa nám tiež podporiť dostupnosť produktov cez telefón a prostredníctvom online formulára.

V uplynulom období sme zaviedli ďalšie nové služby:
  • rozšírenie Garancie rýchlosti likvidácie do 10 dní na cestovné poistenie 
  • úrazové poistenie vodiča v PZP
  • uhrádzanie škôd z PZP pre osobné motorové vozidlá bez uplatnenia amortizácie
  • služba Diagnose.me v rizikovom životnom poistení Bezpečný život
  • benefity za zdravý životný štýl v rizikovom životnom poistení Bezpečný život
  • služba 24DOCTOR v rámci produktov Bezpečný domov, Bezpečná jazda, Bezpečný život  a Oblúk života - investičné životné poistenie
  • nové, rozšírené asistenčné služby
  • nový výhodné spoluúčasti v havarijnom poistení.


Naše poistné produkty sú dostupné vo vlastných klientskych centrách, u našich maklérskych partnerov a v pobočkách OTP Banky Slovensko, a. s.
 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071