Výročné správy

Výročné správy, účtovné závierky Groupama Garancia poisťovňa a. s., a Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Účtovná závierka Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, k 31.12.2017 - PDF
3,4 Mb

Účtovná závierka Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu k 31.12.2016 - PDF
3,3 Mb

Financial statements at 31st December 2015 - PDF
1,8 Mb

Účtovná závierka Groupama poisťovňa a. s, pobočka poisťovne z iného členského štátu, k 31. 12. 2015 - auditovaná - PDF
3,1 Mb

Výkaz vybraných údajov VÚ k 31.12.2014 - PDF
1002,8 Kb

Výročná správa Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu za rok 2013 - PDF
1,2 Mb

Výročná správa Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu za rok 2012 - PDF
2,9 Mb

Výročná správa Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu za rok 2011 - PDF
2 Mb

Výročné správy Groupama poisťovňa, a. s.

Výročná správa za rok 2011 - PDF
2,6 Mb

Výročná správa za rok 2010 - PDF
11,7 Mb

Výročná správa za rok 2009 - PDF
1 Mb

Výročná správa za rok 2008 - PDF
578,4 Kb

Výročná správa za rok 2007 - PDF
354,1 Kb

Annual report 2007 (EN) - PDF
367,7 Kb

Výročná správa za rok 2006 - PDF
666 Kb

Výročná správa za rok 2005 - PDF
640 Kb

Výročné správy Groupama životná poisťovňa, a. s.

Výročná správa za rok 2011 - PDF
2,6 Mb

Výročná správa za rok 2010 - PDF
12,3 Mb

Výročná správa za rok 2009 - PDF
1,2 Mb

Výročná správa za rok 2008 - PDF
749,9 Kb

Výročná správa za rok 2007 - PDF
379,5 Kb

Annual report 2007_(EN) - PDF
422 Kb

Výročná správa za rok 2006 - PDF
672,6 Kb

Výročná správa za rok 2005 - PDF
680,2 Kb

Dokumenty si môžete otvoriť prostredníctvom programu Acrobat Reader. Ak nemáte nainštalovaný tento program, môžete si ho bezplatne stiahnuť z adresy:
www.acrobat.com


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.