PLATBA POISTNÉHO

1 . v prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou prosíme, používajte číslo účtu vedené v OTP Banke Slovensko, a. s.

IBAN tvar: SK85 5200 0000 0000 1334 9121  

SWIFT/BIC: OTPVSKBX
 

Prosím, nezabudnite uviesť číslo poistnej zmluvy ako variabilný symbol pre správne priradenie platby. 

 

2. v prípade SEPA INKASO platby prosíme, používajte CID číslo viazané na číslo účtu vedené v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.:

CID číslo: SK02ZZZ70000000231

IBAN tvar: SK31 1111 0000 0011 6067 1000

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.