NOVINKA - Cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže

 
 
  Výhody cestovného poistenia pre študijné pobyty a stáže:
  

pre študentov, učiteľov a pracovníkov stredných a vysokých škôl

bez podmienky návratu na Slovensko počas celého roka

cestovné poistenie s okmažitou platnosťou v deň uzatvorenia

cestovné poistenie s výhodným ročným poistením od 50 EUR

ponúkame vám 3 balíky poistných rizík, možnosť výberu podľa vašich potrieb

naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu

 

 
 
 
Garancia rýchlosti likvidácie aj v cestovnom poistení
 
Službu Garancia rýchlosti likvidácie poskytujeme aj v cestovnom poistení pre študijné pobyty a stáže úplne bezplatne. Touto službou zaručujeme, že škodovú udalosť z cestovného poistenia uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, uhradíme Vám sumu zodpovedajúcu polovici poistného, ktoré bolo určné na poistnej zmluve pre poistenú osobu, na ktorú sa viaže škodová udalosť.


 
 
Rozsah krytia / poistné sumy Optimum Štandard Exclusive
Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet
Liečebné náklady celkom, z toho: 50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
lekárske ošetrenie 50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
hospitalizácia  50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
preprava poisteného 10 000 € 14 900 € 14 900 € 23 200 € 19 900 € 49 800 €
doprovod dieťaťa  700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
návšteva chorého 700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
predĺženie pobytu 300 € 500 € 400 € 600 € 500 € 700 €
prevoz telesných pozostatkov 6 600 € 10 000 € 8 300 € 11 600 € 10 000 € 13 300 €
zubné ošetrenie (2 zuby) 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
Zodpovednosť za škody             
na majetku 6 600 € 6 600 € 16 600 € 16 600 €
na zdraví 33 200 € 33 200 € 66 400 € 66 400 €
Úraz            
trvalé následky  3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 €
smrť úrazom 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 €
Náklady na záchrannú činnosť 10 000 € 10 000 € 20 000 € 20 000 €
Poistenie batožiny, osobných a cestovných dokladov            
batožina, z toho: 700 € 700 € 1 000 € 1 000 €
optické a elektronické prístroje  200 € 200 € 300 € 300 €
strata dokladov 300 € 300 € 300 € 300 €
Neskoré dodanie batožiny 300 € 300 € 300 € 300 €
Storno objednanej služby a predčasný návrat            
storno služby 1 000 €/os. 1 000 €/os. 1 300 €/os. 1 300 €/os.
cestovné náklady 700 €/os. 700 €/os. 1 000 €/os. 1 000 €/os.
nečerpané náklady na ubytovanie    1 000 €/os. 1 000 €/os. 1 300 €/os. 1 300 €/os.
Meškanie odletu 150 €/os. 150 €/os. 150 €/os. 150 €/os.
Nepojazdné vozidlo            
náklady na ubytovanie 80 € 80 €
cestovné náklady 150 € 150 €
Právna ochrana            
kaucia 2 000 € 2 000 €
právne zastúpenie 3 000 € 3 000 €
 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.