Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku

Určené pre jednotlivcov a skupiny turistov, ktoré pri počte viac ako 10 osôb majú možnosť využitia zľavy.

Ďalej

Skupinové cestovné poistenie

Určené pre firmy, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na zahraničné služobné cesty.

Ďalej

Cestovné poistenie k platobným kartám

Určené pre držiteľov medzinárodných platobných kariet ku kontám zriadeným v OTP Banka Slovensko, a.s.

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071