Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku

Určené pre jednotlivcov a skupiny turistov, ktoré pri počte viac ako 10 osôb majú možnosť využitia zľavy.

Ďalej

Skupinové cestovné poistenie

Určené pre firmy, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na zahraničné služobné cesty.

Ďalej

Cestovné poistenie k platobným kartám

Určené pre držiteľov medzinárodných platobných kariet ku kontám zriadeným v OTP Banka Slovensko, a.s.

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.