Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku + COVID krytie! 

 
   COVID krytie v balíku Exclusive zahŕňa: 
  

liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 aj v rizikových krajinách

náklady na ubytovanie v prípade nariadenej povinnej karantény v zahraničí 
vo výške 50 EUR/noc/osoba, maximálne do výšky 500 EUR/osoba

náklady na dopravu do Slovenskej republiky/späť do miesta vycestovania
po ukončení povinnej karantény až do výšky 500 EUR/osoba

náklady na dopravu vynaložené v súvislosti s predčasným návratom na územie Slovenskej republiky v záujme vyhnúť sa karanténe až do výšky 300 EUR/osoba, maximálne však do výšky 1 500 EUR na poistnú zmluvu

predĺženie platnosti cestovného poistenia po dobu trvania povinnej karantény
v zahraničí

 
    Výhody cestovného poistenia:
  

balík Exclusive zahŕňa ochorenie COVID-19 aj v rizikových krajinách a povinnú karanténu

okamžitá platnosť

poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí - na horách, vo vode a na súši

zľavy pre deti spolucestujúce s rodičmi

zľava pre skupiny viac ako 10-členné

3 balíky poistných rizík, možnosť výberu

možnosť poistiť športovú činnosť a manuálnu prácu

veľmi výhodná cena ročného poistenia, bez podmienky návratu na Slovensko počas roka

naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance
Garancia rýchlosti likvidácie už aj v cestovnom poistení

 
Službu Garancia rýchlosti likvidácie poskytujeme bezplatne aj v cestovnom poistení. Touto službou zaručujeme, že škodovú udalosť z cestovného poistenia uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, uhradíme Vám sumu zodpovedajúcu polovici poistného, ktoré bolo určené na poistnej zmluve pre poistenú osobu, na ktorú sa viaže škodová udalosť. 
 
 
Rozsah krytia / poistné sumy Optimum Štandard Exclusive
Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet
Liečebné náklady celkom, z toho: 50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
lekárske ošetrenie 50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
hospitalizácia  50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
preprava poisteného 10 000 € 14 900 € 14 900 € 23 200 € 19 900 € 49 800 €
doprovod dieťaťa  700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
návšteva chorého 700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
predĺženie pobytu 300 € 500 € 400 € 600 € 500 € 700 €
prevoz telesných pozostatkov 6 600 € 10 000 € 8 300 € 11 600 € 10 000 € 13 300 €
zubné ošetrenie (2 zuby) 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
Zodpovednosť za škody             
na majetku 6 600 € 6 600 € 16 600 € 16 600 €
na zdraví 33 200 € 33 200 € 66 400 € 66 400 €
Úraz            
trvalé následky  3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 €
smrť úrazom 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 €
Náklady na záchrannú činnosť 10 000 € 10 000 € 20 000 € 20 000 €
Poistenie batožiny, osobných a cestovných dokladov            
batožina, z toho: 700 € 700 € 1 000 € 1 000 €
optické a elektronické prístroje  200 € 200 € 300 € 300 €
strata dokladov 300 € 300 € 300 € 300 €
Neskoré dodanie batožiny 300 € 300 € 300 € 300 €
Storno objednanej služby a predčasný návrat            
storno služby 1 000 €/os. 1 000 €/os. 1 300 €/os. 1 300 €/os.
cestovné náklady 700 €/os. 700 €/os. 1 000 €/os. 1 000 €/os.
nečerpané náklady na ubytovanie    1 000 €/os. 1 000 €/os. 1 300 €/os. 1 300 €/os.
Meškanie odletu 150 €/os. 150 €/os. 150 €/os. 150 €/os.
Nepojazdné vozidlo            
náklady na ubytovanie 80 € 80 €
cestovné náklady 150 € 150 €
Právna ochrana            
kaucia 2 000 € 2 000 €
právne zastúpenie 3 000 € 3 000 €

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.