Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku + COVID krytie!

 

 
   COVID krytie v balíku Exclusive zahŕňa: 

náklady na ubytovanie v prípade nariadenej povinnej karantény v zahraničí 
vo výške 50 EUR/noc/osoba, maximálne do výšky 500 EUR/osoba

náklady na dopravu do Slovenskej republiky/späť do miesta vycestovania
po ukončení povinnej karantény až do výšky 500 EUR/osoba

náklady na dopravu vynaložené v súvislosti s predčasným návratom na územie Slovenskej republiky v záujme vyhnúť sa karanténe až do výšky 300 EUR/osoba, maximálne však do výšky 1 500 EUR na poistnú zmluvu

predĺženie platnosti cestovného poistenia po dobu trvania povinnej karantény
v zahraničí

 
    Výhody cestovného poistenia:

náklady na liečbu COVID - 19 kryjeme do výšky limitu liečebných nákladov
vo všetkých balíkoch krytia

 

okamžitá platnosť

poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí - na horách, vo vode a na súši

zľavy pre deti spolucestujúce s rodičmi

zľava pre skupiny viac ako 10-členné

3 balíky poistných rizík, možnosť výberu

možnosť poistiť športovú činnosť a manuálnu prácu

veľmi výhodná cena ročného poistenia, bez podmienky návratu na Slovensko počas roka

naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance


Garancia rýchlosti likvidácie už aj v cestovnom poistení
 
Službu Garancia rýchlosti likvidácie poskytujeme bezplatne aj v cestovnom poistení. Touto službou zaručujeme, že škodovú udalosť z cestovného poistenia uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, uhradíme Vám sumu zodpovedajúcu polovici poistného, ktoré bolo určené na poistnej zmluve pre poistenú osobu, na ktorú sa viaže škodová udalosť. 
 
 
Rozsah krytia / poistné sumy Optimum Štandard Exclusive
Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet
Liečebné náklady celkom, z toho: 50 000 € 300 000 € 500 000 €
lekárske ošetrenie 50 000 € 300 000 € 500 000 €
hospitalizácia  50 000 € 300 000 € 500 000 €
preprava poisteného 50 000 € 300 000 € 500 000 €
doprovod dieťaťa  700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
návšteva chorého 700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
predĺženie pobytu 300 € 500 € 400 € 600 € 500 € 700 €
prevoz telesných pozostatkov 10 000 € 15 000 € 15 000 € 20 000 € 20 000 € 25 000 €
zubné ošetrenie 250 € jeden zub/ 
500 € 2 zuby
250 € jeden zub/ 
500 € 2 zuby
250 € jeden zub/ 
500 € 2 zuby
Zodpovednosť za škody 
na majetku 50 000 € 100 000 €
na zdraví 100 000 € 200 000 €
Úraz
trvalé následky  10 000 € 20 000 €
smrť úrazom 5 000 €  10 000 €
Poistenie batožiny a straty dokladov
batožina, z toho: 1000 € 1 300  €
limit na jednu vec 300 € 400 €
optické a elektronické prístroje  200 € 300 €
osobné a cestovné doklady 300 € 300 €
Neskoré dodanie batožiny 300 € 300 €
Storno cestovnej služby a predčasný návrat
storno cestovnej služby 1 000 €/os. 1 300 €/os.
dopravné náklady
na predčasný návrat
700 €/os. 1 000 €/os.
nečerpané náklady
na ubytovanie   
1 000 €/os. 1 300 €/os.
storno cestovnej služby
a predčasný návrat
limit na poistnú zmluvu
2 990 € 2 990 €
Meškanie odletu 150 €/os. 150 €/os.
Nepojazdné vozidlo
náklady na ubytovanie 80 €
cestovné náklady 150 €
Právna ochrana
kaucia 5 000 €
právne zastúpenie 10 000 €
Náklady na záchrannú činnosť 10 000 € 20 000 €
COVID poistenie
náklady na ubytovanie
v prípade karantény
50 €/os./noc
max. 500 €
náklady na dopravu
po ukončení karantény
500 €/osoba
náklady na dopravu
z dôvodu predčasného návratu
300 €/osoba
1 500 €  poistná zmluva


 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.