Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku

Tento typ poistenia je určený pre jednotlivcov a skupiny turistov, ktorí pri počte viac ako 10 osôb majú možnosť využitia zľavy.

 
 
  Výhody cestovného poistenia:
  

zľavy pre deti spolucestujúce s rodičmi

zľava pre skupiny viac ako 10-členné

zľava za účet vedený v OTP Banke

3 balíky poistných rizík, možnosť výberu

možnosť poistiť športovú činnosť a manuálnu prácu

veľmi výhodná cena ročného poistenia, bez podmienky návratu na Slovensko počas roka 

naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance

 
 

Garancia rýchlosti likvidácie už aj v cestovnom poistení
 
Od 1. 6. 2016 poskytujeme službu Garancia rýchlosti likvidácie aj v cestovnom poistení bezplatne. Touto službou zaručujeme, že škodovú udalosť z cestovného poistenia uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, uhradíme Vám sumu zodpovedajúcu
polovici poistného, ktoré bolo určné na poistnej zmluve pre poistenú osobu, na ktorú sa viaže škodová udalosť.

 
 
 
Cestovné poistenie  - rozsah krytia, platné od 25.5.2018
             
Rozsah krytia / poistné sumy Optimum Štandard Exclusive
Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet
Liečebné náklady celkom, z toho: 50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
lekárske ošetrenie 1 700 € 3 300 € 2 300 € 5 000 € 3 300 € 6 600 €
hospitalizácia  50 000 € 50 000 € 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 €
preprava poisteného 10 000 € 14 900 € 14 900 € 23 200 € 19 900 € 49 800 €
doprovod dieťaťa  700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
návšteva chorého 700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
predĺženie pobytu 300 € 500 € 400 € 600 € 500 € 700 €
prevoz telesných pozostatkov 6 600 € 10 000 € 8 300 € 11 600 € 10 000 € 13 300 €
zubné ošetrenie (2 zuby) 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
Zodpovednosť za škody             
na majetku 6 600 € 6 600 € 16 600 € 16 600 €
na zdraví 33 200 € 33 200 € 66 400 € 66 400 €
Úraz            
trvalé následky  3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 €
smrť úrazom 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 €
Poistenie batožiny a straty  dokladov            
batožina, z toho: 700 € 700 € 1 000 € 1 000 €
optické a elektronické prístroje  200 € 200 € 300 € 300 €
osobné a cestovné doklady 300 € 300 € 300 € 300 €
Neskoré dodanie batožiny 300 € 300 € 300 € 300 €
Storno objednanej služby a predčasný návrat            
storno služby 1 000 €/os. 1 000 €/os. 1 300 €/os. 1 300 €/os.
cestovné náklady 700 €/os. 700 €/os. 1 000 €/os. 1 000 €/os.
nečerpané náklady na ubytovanie    1 000 €/os. 1 000 €/os. 1 300 €/os. 1 300 €/os.
Meškanie odletu 150 €/os. 150 €/os. 150 €/os. 150 €/os.
Nepojazdné vozidlo            
náklady na ubytovanie 80 € 80 €
cestovné náklady 150 € 150 €
Právna ochrana            
kaucia 5 000 €  5 000 € 
právne zastúpenie 10 000 € 10 000 €
 

Dokumenty na stiahnutie

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.