Dôležité informácie k cestovnému poisteniu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

1. Kryje cestovné poistenie Groupama klientovi aj liečbu na COVID-19?

Áno, cestovné poistenie kryje aj liečebné náklady vo všetkých balíkoch a pre všetky krajiny sveta.

2. Klient vycestoval do zahraničia, má cestovné poistenie od Groupamy hospitalizujú ho s podozrením na COVID-19. Kryje mu poisťovňa liečebné náklady?

Áno, poisťovňa Groupama kryje vo všetkých balíkoch aj náklady na hospitalizáciu. Platí to pre všetky spolucestujúce osoby.

3. Ako je to v prípade, keď klient stornuje cestu z dôvodu pozitívneho testu na Covid-19?

Poisťovňa Groupama uhradí náklady storno poplatkov, ak klient stornuje objednanú službu z dôvodu závažného akútneho ochorenia alebo hospitalizácie, vrátane ochorenia COVID-19 a existuje predpoklad, že do nástupu na dovolenku alebo pobytu klient nevyzdravie. Právo na poistné plnenie vznikne aj vtedy, ak blízke osoby cestujúce spolu s poisteným ochoreli ešte pred vycestovaním, a z toho dôvodu nemôžu vycestovať.
Zároveň ale musí byť splnená podmienka, že poistenie bolo uzatvorené cez cestovnú kanceláriu pred alebo súčasne s objednanou službou, nie dodatočne po objednaní služby.


4. Rozlišuje poisťovňa krajiny pri úhrade liečebných nákladov v prípade nákazy COVID-19 alebo sú všetky krajiny posudzované rovnako?

Ak si klient uzatvorí cestovné poistenie Groupama, má plné krytie vrátane liečebných nákladov, lekárskeho ošetrenia a hospitalizácie, vo všetkých krajinách sveta.

5. Postupuje poisťovňa rovnako aj pri repatriácii telesných pozostatkov v prípade úmrtia na COVID-19?

Áno, ani pri repatriácii poisťovňa nerozlišuje krajiny a postupuje rovnako bez ohľadu na cestovateľský semafor.

6. Preplatí poisťovňa Groupama náklady na zrušenie či prerušenie cesty v prípade úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19?   

Samozrejme, tieto náklady preplatíme bez ohľadu na to, aký je dôvod úmrtia. Pri storne alebo prerušení cesty z dôvodu úmrtia blízkej osoby dôvod úmrtia nie je podstatný.

7. Klient je na dovolenke v zahraničí, pričom vláda prijme náhle opatrenia a každý, kto sa bude vracať domov, bude musieť ísť do povinnej karantény. Obyvateľom v zahraničí dá pritom možnosť návratu do dvoch dní, kedy by sa mohli vyhnúť povinnej karanténe. Uhradí poisťovňa Groupama aj náklady na takýto predčasný návrat?

Áno, v prípade balíka Exclusive pre územnú platnosť Európa sme pripravení pre klientov riešiť aj takéto situácie a ponúkame im krytie vynaložených nákladov na predčasný návrat za účelom predísť povinnosti zotrvať v nariadenej povinnej karanténe. Takéto krytie pritom ponúkame ako jediní na trhu.

8. Klient sa vracia z dovolenky no pri testovaní mu vyjde pozitívny test na COVID-19 ešte v dovolenkovej destinácii a musí tak zostať v povinnej karanténe. Preplatí poisťovňa náklady na ubytovanie aj v takomto prípade?

Áno, v prípade balíka Exclusive naše cestovné poistenie zahŕňa pre územnú platnosť Európa aj takýto prípad a klientovi uhradíme aj náklady na pobyt v karanténe. Platí to pre všetky spolucestujúce osoby.


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.