Dôležité informácie k cestovnému poisteniu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

1. Kryje cestovné poistenie Groupama klientovi aj liečbu na COVID-19?

Áno, cestovné poistenie v balíku Exclusive kryje v rámci územnej platnosti Európa aj liečebné náklady a rovnako aj náklady na lekárske ošetrenie či hospitalizáciu, a to všetko bez ohľadu na cestovateľský semafor. V praxi to znamená, že ak klient ochorie napríklad v Turecku, Egypte, Alžírsku, Veľkej Británii či v inej krajine, ktorá je v našom cestovnom poistení definovaná pod územnou platnosťou Európa, má komplexné krytie a preplatíme mu náklady na liečbu.

Zoznam krajín v územnej platnosti Európa:
Krajiny Európy plus Alžírsko, Cyprus, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko a európska časť Ruska.

2. Kryje cestovné poistenie od Groupamy liečbu na COVID-19 aj v prípade, ak klient vycestoval do krajiny, ktorá je na stránke MZVSR označená ako červená alebo čierna?
Áno, cestovné poistenie od Groupamy kryje klientovi aj náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, liečebné náklady či ďalšie náklady na povinnú karanténu alebo predčasný návrat.

3. Klient vycestoval do zahraničia, má cestovné poistenie od Groupamy v balíku Exclusive a hospitalizujú ho s podozrením na COVID-19. Kryje mu poisťovňa liečebné náklady?
Áno, poisťovňa Groupama kryje v balíku Exclusive aj náklady na hospitalizáciu. Platí to pre všetky spolucestujúce osoby.

4. Ako je to v prípade, keď klient stornuje cestu z dôvodu pozitívneho testu na Covid-19?
Poisťovňa Groupama uhradí náklady storno poplatkov, ak klient stornuje objednanú službu z dôvodu závažného akútneho ochorenia alebo hospitalizácie, vrátane ochorenia COVID-19 a existuje predpoklad, že do nástupu na dovolenku alebo pobytu klient nevyzdravie. Právo na poistné plnenie vznikne aj vtedy, ak blízke osoby cestujúce spolu s poisteným ochoreli ešte pred vycestovaním, a z toho dôvodu nemôžu vycestovať.
Zároveň ale musí byť splnená podmienka, že poistenie bolo uzatvorené cez cestovnú kanceláriu pred alebo súčasne s objednanou službou, nie dodatočne po objednaní služby.

5. Rozlišuje poisťovňa krajiny pri úhrade liečebných nákladov v prípade nákazy COVID-19 alebo sú všetky krajiny posudzované rovnako?
Ak si klient uzatvorí cestovné poistenie Groupama v balíku Exclusive, má plné krytie vrátane liečebných nákladov, lekárskeho ošetrenia, hospitalizácie, karantény či predčasného návratu z dôvodu hroziacej povinnej karantény v krajinách, ktoré sú v našom cestovnom poistení definované pod územnou platnosťou Európa, viď otázku č.1 - Zoznam krajín.

6. Postupuje poisťovňa rovnako aj pri repatriácii telesných pozostatkov v prípade úmrtia na COVID-19?
Áno, ani pri repatriácii poisťovňa nerozlišuje krajiny a postupuje rovnako bez ohľadu na cestovateľský semafor.

7. Preplatí poisťovňa Groupama náklady na zrušenie či prerušenie cesty v prípade úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19?   
Samozrejme, tieto náklady preplatíme bez ohľadu na to, aký je dôvod úmrtia. Pri storne alebo prerušení cesty z dôvodu úmrtia blízkej osoby dôvod úmrtia nie je podstatný.

8. Klient je na dovolenke v zahraničí, pričom vláda prijme náhle opatrenia a každý, kto sa bude vracať domov, bude musieť ísť do povinnej karantény. Obyvateľom v zahraničí dá pritom možnosť návratu do dvoch dní, kedy by sa mohli vyhnúť povinnej karanténe. Uhradí poisťovňa Groupama aj náklady na takýto predčasný návrat?
Áno, pre klientov sme pripravení riešiť aj takéto situácie a ponúkame im krytie vynaložených nákladov na predčasný návrat za účelom predísť povinnosti zotrvať v nariadenej povinnej karanténe. Takéto krytie pritom ponúkame ako jediní na trhu.

9. Klient sa vracia z dovolenky no pri testovaní mu vyjde pozitívny test na COVID-19 ešte v dovolenkovej destinácii a musí tak zostať v povinnej karanténe. Preplatí poisťovňa náklady na ubytovanie aj v takomto prípade?

Áno, naše cestovné poistenie zahŕňa aj takýto prípad a uhradíme klientovi aj náklady na pobyt v karanténe. Platí to pre všetky spolucestujúce osoby.


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.