Bezpečná jazda

Naše kasko poistenie poskytuje poistnú ochranu pre Vás, Vaše motorové vozidlo, spolucestujúcich a batožinu v nečakaných situáciách.

Ďalej

Povinné zmluvné poistenie

Uzavretie PZP je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla. Ale nie je jedno, za akú cenu.

Ďalej

Flotilové poistenie motorových vozidiel

Flotilové poistenie je určené pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej spoločnosti minimálne 5 motorových vozidiel.

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071