Bezpečná jazda - havarijné poistenie motorových vozidiel

Komplexné havarijné poistenie motorových vozidiel, ktoré sa prispôsobí Vašim požiadavkám.

 

  Výhody havarijného poistenia:

 

NOVINKA
v rámci asistenčnej služby je pre klientov k dispozícii Digitálny odťah - v prípade, že budete potrebovať odťah, kontaktujete asistenčú službu, ktorá vašu požiadavku vloží do systému a vy môžete online sledovať prichádzajúce auto odťahovej služby,

 
NOVINKA
súčasťou asistenčných služieb je aj služba Geolink - pomôže vám v prípadoch, keď neviete, kde sa presne nachádzate. Vďaka intuitívnej logike aplikácie vás asistenčná služba rýchlo a jednoducho lokalizuje a vyšle vám na pomoc technika, 

 

NONSTOP dostupná ASISTENČNÁ SLUŽBA na telefónnom čísle: +421 2 208 54 504 pre SR aj zahraničie ku každému balíku, 

ponúkame poistenie, ktoré si môže každý prispôsobiť vlastným požiadavkám, vďaka možnosti výberu z troch balíkov: Basic, Komfort, Prémium,

poistné plnenie v prípade čiastočnej škody poskytneme v novej hodnote,

úrazové poistenie všetkých prepravovaných osôb už aj v základnom poistení balíka Prémium,

poistenie batožiny zahŕňa okrem batožiny v batožinovom priestore aj detskú autosedačku a veci v strešnom boxe,

poistenie kryje aj škody spôsobené úmyselným vandalizmom,


poškodenie vozidla spôsobené hlodavcami v balíkoch Komfort a Prémium,
 

stret so zverou,

uhradíme časť nákladov aj v prípade straty kľúčov od vozidla,

službou Garancia rýchlosti likvidácie vám zaručíme, že škodovú udalosť uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania, 

 

Na čo sa vzťahuje havarijné poistenie?
 
Havarijné poistenie motorových vozidiel Bezpečná jazda poskytuje komplexnú ochranu pre vaše motorové vozidlo, všetky jeho časti a batožinu, ktorú v ňom prepravujete i pre spolucestujúcich. Tento druh poistenia vám poskytne poistné plnenie v situáciách, ak:
 
 
spôsobí škodu na vašom vozidle živelná udalosť
spôsobíte škodu druhej osobe vy – napr. ak zozadu narazíte do pred vami idúceho auta, a poškodí sa aj vaše vozidlo, škodu na vašom aute vám preplatí poisťovateľ
sa vaše vozidlo poškodí a vinník je neznámy, teda v prípade krádeže vozidla, vlámania alebo vandalizmu, ale tak isto aj keď nájdete malý ťukanec alebo škrabance na vozidle po nákupoch na parkovisku v obchodnom dome. 

 
Mám záujem o poistenie
 
 
 Poistné riziká  Balíky
BASIC KOMFORT PRÉMIUM
Totálna škoda v dôsledku havárie

 

 

Totálna škoda v dôsledku živelnej udalosti

Totálna škoda v dôsledku krádeže, lúpeže a vandalizmu

 

 

Základná asistencia

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku havárie

 

 

 

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku živelnej udalosti

 

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vandalizmu

 

 

 

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vlámania

 

Krádež a lúpež súčastí vozidla a jeho výbavy

 

 

 


Poškodenie vozidla spôsobené hlodavcami
 
 
Poškodenie alebo strata batožiny

 

 

Úraz prepravovaných osôb

 

 

 

Nadštandardná asistencia

 

  
NOVINKA - Služba PICK UP servis
 
Potrebujete opraviť alebo vymeniť čelné sklo?    
 
My to vybavíme za vás – rýchlo a bezplatne.

Stačí, ak máte u nás uzatvorené havarijné poistenie a máte po starosti.

PICK UP servis zabezpečí:


 
 • vyzdvihnutie poškodeného vozidla 
 • odovzdanie opraveného vozidla na vopred dohodnutom mieste a čase.

Mapu a kontakty servisných stredísk nájdete TU.

 
 

Zistiť viac o službe

Groupama Assistance PLUS

K havarijnému poisteniu získate aj bezplatnú NONSTOP asistenčnú službu. Nad rámec základnej asistencie si môžete dojednať aj službu Groupama Assistance PLUS, ktorá vám pomôže v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže vozidla.
 • NOVINKA
  V rámci asistenčnej služby je pre klientov k dispozícii služba Digitálny odťah - v prípade, že budete potrebovať odťah, kontaktujete asistenčnú službu, ktorá vašu požiadavku vloží do systému a vy môžete online sledovať prichádzajúce auto odťahovej služby.
   
 • NOVINKA
  Súčasťou asistenčných služieb je aj služba Geolink - pomôže vám v prípadoch, keď neviete, kde sa presne nachádzate. Vďaka intuitívne logike aplikácie vás asistenčná služba rýchlo a jednoducho lokalizuje a vyšle vám na pomoc technika.
   
 • K balíku Prémium získate túto službu v cene poistenia, k balíku Komfort je možné ju dojednať za príplatok.
 • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na pomoc asistencie viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.

  Groupama Assistance PLUS nad rámec základnej asistencie zaistí aj:
 • prepravu cestujúcich do miesta bydliska dopravnými prostriedkami taxi, vlak alebo letecky (economy class) v prípade krádeže alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 8 hodín
 • v prípade nedostatku paliva dovoz paliva, v prípade zámeny paliva odťah vozidla do najbližšieho servisu
 • dobitie batérie, odomknutie vozidla či dovoz náhradných kľúčov v prípade ich zabuchnutia vo vozidle, straty alebo zlomenia
 • repatriáciu vozidla zo zahraničia do servisu v SR v prípade, že 8 hodín od momentu škodovej udalosti nebude možné vozidlo opraviť.


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.