Flotilové poistenie motorových vozidiel

Našim klientom ponúkame priaznivé podmienky i poistné a jednuduchú administratívu k poisteniam flotily.

Groupama ponúka flotilové poistenie pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel. Pomocou nášho poistného produktu môžete Vaše firemné vozidlá poistiť jednou zmluvou aj pre havarijné poistenie a rovnako aj pre povinné zmluvné poistenie. Flotilové produkty vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia.

Základné druhy flotilového poistenia:
Flotilové - hromadné povinné zmluvné poistenie ponúka komplexné poistenie vozového parku pre klientov s viac ako piatimi motorovými vozidlami jednou poistnou zmluvou.

Groupama Assistance - s opravou defektu už aj v rámci PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody, poruchy alebo defektu vášho vozidla.
 
  • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.
  • V prípade poruchy alebo defektu vozidla, asistenčná služba vám zabezpečí opravu na mieste. Ak ju nie je možné vykonať, zabezpečí odťah vozidla a prepravu cestujúcich do najbližšieho servisu.
  • V prípade krádeže vozidla alebo ak si oprava vyžaduje viac ako 8 hodín, zaistí pre cestujúcich ubytovanie alebo dopravu do miesta bydliska alebo do cieľa cesty.
  • Poskytnutie právneho zastúpenia alebo poradenstva v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.
Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecné poistné podmienky - PZP - platné do 30.6.2015 - PDF
199,9 Kb

Formulár PZP - PDF
55,3 Kb

Flotilové havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v prípade, ak máte viac ako 5 vozidiel vo firme. Poistnú zmluvu je možné flexibilne upravovať podľa zmien stavu vozového parku, preto vyhovuje všetkým požiadavkám klienta.


Groupama Assistance PLUS

K havarijnému poisteniu získate aj bezplatnú NONSTOP asistenčnú službu. Nad rámec základnej asistencie si môžete dojednať aj službu Groupama Assistance PLUS, ktorá vám pomôže v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže vozidla.
  • K balíku Prémium získate túto službu v cene poistenia, k balíku Komfort je možné ju dojednať za príplatok.
  • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na pomoc asistencie viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.
  Groupama Assistance PLUS nad rámec základnej asistencie zaistí aj:
  • prepravu cestujúcich do miesta bydliska dopravnými prostriedkami taxi, vlak alebo letecky (economy class) v prípade krádeže alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 8 hodín
  • v prípade nedostatku paliva zabezpečí dovoz paliva, v prípade zámeny paliva odťah vozidla do najbližšieho servisu
  • dobitie batérie, odomknutie vozidla či dovoz náhradných kľúčov v prípade ich zabuchnutia vo vozidle, straty  alebo  zlomenia
  • repatriáciu vozidla zo zahraničia do servisu v SR v prípade, že 8 hodín od momentu škodovej udalosti nebude možné vozidlo uviesť späť do prevádzky.
Dokumenty na stiahnutie:


 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.