Povinné zmluvné poistenie

Groupama poisťovňa Vám ponúka komplexné riešenia, vďaka ktorým sa budete cítiť v bezpečí počas celého roka.

Povinné zmluvné poistenie uzatvorené v Groupame nekryje len škody, ktoré spôsobíte iným, ale pomôže aj Vám v ťažkých situáciách. Poistenie si môžete uzatvoriť na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom, napríklad osobné automobily, motocykle, trojkolky, ťahače, návesy, pojazdné pracovné stroje a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.
 
Poisťovňa Groupama reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a od 1.7.2020 bude vystavovať pre všetkých klientov v Povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Zelenú kartu už len v čierno – bielom prevedení.

 

 

  Výhody povinného zmluvného poistenia:

 

NOVINKA
súčasťou asistenčných služieb je aj služba Geolink - pomôže vám v prípadoch, keď neviete, kde sa presne nachádzate. Vďaka intuitívnej logike aplikácie vás asistenčná služba rýchlo a jednoducho lokalizuje a vyšle vám na pomoc technika,
 
NOVINKA
v rámci asistenčnej služby je pre klientov k dispozícii Digitálny odťah - v prípade, že budete potrebovať odťah, kontaktujete asistenčú službu, ktorá vašu požiadavku vloží do systému a vy môžete online sledovať prichádzajúce auto odťahovej služby,

 

NONSTOP dostupná ASISTENČNÁ SLUŽBA na telefónnom čísle: +421 2 208 54 504 pre SR aj zahraničie, 

poistenie uzatvorené v Groupama vám ponúka okrem bonusu za bezškodový priebeh aj rôzne druhy zliav, 

zľavu pre rodičov detí do 15 rokov vo výške 5 %,

zľavu za bezškodový priebeh až do výšky 15 %,

10 % zľavu, ak máte v našej poisťovni uzatvorené aj iné poistenie,

zľavu 5 % pri ročnom platení poistného, 

zľavu získate aj v prípade, ak bývate v menšom meste alebo na vidieku, 

v cene poistenia je aj úrazové poistenie vodiča,

pri PZP sme prestali uplatňovať amortizáciu, škody pre osobné motorové vozidlá uhrádzame podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia.
Mám záujem o poistenie (pre osobné alebo malé nákladné vozidlo)  
 
 
Bezplatná konzultácia v trestnom konaní

K PZP poskytujeme bezplatnú právnu pomoc v trvaní 3 hodín, ktorú môžu využiť klienti pri dopravných nehodách s možnými trestnoprávnymi následkami.
 
 • Služba sa vzťahuje na poistné zmluvy PZP, na ktoré sa viaže nahlásená škodová udalosť, platné a účinné v čase škodovej udalosti.
 • Služba sa poskytuje na žiadosť klienta ak pri dopravnej nehode došlo alebo existuje podozrenie, že mohlo dôjsť zo strany poisteného k spáchaniu trestného činu: ublíženia na zdraví, spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví alebo usmrtenia.
 • Konzultácie pre klientov zabezpečuje partnerská advokátska kancelária Javor - Tokár, ktorá sa prioritne špecializuje na dopravné nehody. Advokát informuje klienta o priebehu trestného konania, o jeho možných výsledkoch ako aj o jeho právach. Poskytne právnu analýzu dopravnej nehody.

Groupama Assistance - s opravou defektu už aj v rámci PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody, poruchy alebo defektu vášho vozidla.


 
 • NOVINKA
  V rámci asistenčnej služby je pre klientov k dispozícii služba Digitálny odťah - v prípade, že budete potrebovať odťah, kontaktujete asistenčnú službu, ktorá vašu požiadavku vloží do systému a vy môžete online sledovať prichádzajúce auto odťahovej služby.
   
 • NOVINKA
  Súčasťou asistenčných služieb je aj služba Geolink - pomôže vám v prípadoch, keď neviete, kde sa presne nachádzate. Vďaka intuitívne logike aplikácie vás asistenčná služba rýchlo a jednoducho lokalizuje a vyšle vám na pomoc technika.
   
 • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.
   
 • V prípade poruchy alebo defektu vozidla, asistenčná služba vám zabezpečí opravu na mieste. Ak ju nie je možné vykonať, zabezpečí odťah vozidla a prepravu cestujúcich do najbližšieho servisu.
   
 • V prípade krádeže vozidla alebo ak si oprava vyžaduje viac ako 8 hodín, zaistí pre cestujúcich ubytovanie alebo dopravu do miesta bydliska alebo do cieľa cesty.
   
 • Poskytnutie právneho zastúpenia alebo poradenstva v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.

Dokumenty na stiahnutie - oznámenia o poistnej udalosti


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.