Program Oblúk života - Spolu

Vytvorte si finančné zdroje pre realizáciu svojich dlhodobých cieľov výberom tohto druhu poistenia.

Ďalej

Rizikové životné poistenie k zmluvám o úvere

Tento druh poistenia ponúkame na krytie finančného záväzku, t. j. spotrebného a hypotekárneho úveru.

Ďalej

Cestovné poistenie k platobným kartám

Určené pre držiteľov medzinárodných platobných kariet ku kontám zriadeným v OTP Banka Slovensko, a.s.

Ďalej

Úrazové poistenie k platobným kartám

Našim klientom, ktorí majú zriadený účet v OTP Banke a zároveň sú aj držiteľom platobnej karty, ponúkame ešte viac jedinečných možností.

Ďalej

Bezpečný domov

Ponúkame Vám komplexné poistenie nehnuteľností a domácností so širokou škálou krytých rizík.

Ďalej

Povinné zmluvné poistenie

Uzavretie PZP je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla. Ale nie je jedno, za akú cenu.

Ďalej

Bezpečná jazda

Naše kasko poistenie poskytuje poistnú ochranu pre Vás, Vaše motorové vozidlo, spolucestujúcich a batožinu v nečakaných situáciách.

Ďalej

Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku

Určené pre jednotlivcov a skupiny turistov, ktoré pri počte viac ako 10 osôb majú možnosť využitia zľavy.

Ďalej

Skupinové cestovné poistenie

Určené pre firmy, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na zahraničné služobné cesty.

Ďalej

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh.

Ďalej


 

Flotilové poistenie motorových vozidiel

Produkt ponúkame pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel.Flotilové poistenia vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia

Viac informácií >>

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.