Bezpečný život

Ochráňte bezpečie rodiny uváženým rozhodnutím - uzatvorte si rizikové životné poistenie. Nech sa deje čokoľvek.

Ďalej

Program Oblúk života - Spolu

Vytvorte si finančné zdroje pre realizáciu svojich dlhodobých cieľov výberom tohto druhu poistenia.

Ďalej

Poistenie splátok úveru

Tento druh poistenia ponúkame na krytie finančného záväzku, t. j. spotrebného a hypotekárneho úveru.

Ďalej

Úrazové poistenie k platobným kartám

Našim klientom, ktorí majú zriadený účet v OTP Banke a zároveň sú aj držiteľom platobnej karty, ponúkame ešte viac jedinečných možností.

Ďalej

Aktuálne kurzy

V tejto časti nájdete denné zhodnotenie všetkých podielových jednotiek investičných fondov, ich vývoj a porovnanie v grafoch.

Ďalej

Produkty s ukončeným predajom

V tejto časti nájdete informácie o produktoch, ktorých predaj bol ukončený.

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071