Rizikové životné poistenie k zmluvám o úvere

Žiadosť o úver je významným rozhodnutím, ktoré so sebou prináša mnohé riziká. Uzatvorením Rizikového životného poistenia k zmluvám o úvere si zabezpečíte nielen ochranu, ale aj finančnú pomoc v prípade vzniku neočakávaných udalostí. Rizikové životné poistenie k zmluvám o úvere je dostupné tak pre hypotekárne úvery, ako aj pre spotrebné úvery OTP Banky Slovensko, a.s.

 
 
  Výhody Rizikového životného poistenia k zmluvám o úvere:
  
Je flexibilné, poistné plnenie sa prispôsobuje výške mesačných splátok.
Dočasne pomáha splácať úver alebo splatí zostávajúcu dlžnú čiastku spotrebného úveru.
Poskytuje ochranu aj v prípade hromadného prepúšťania zamestnancov.
  Je dostupné aj vo forme skupinového poistenia, v rámci ktorého poskytuje klientom výhodnejšie podmienky ako v prípade individuálneho poistenia.
 
 
Rizikové životné poistenie k zmluvám o úvere, ktoré je možné uzatvoriť k úveru zabezpečenému nehnuteľnosťou a hypotekárnemu úveru na bývanie od OTP Banky Slovensko, a. s., Vám zabezpečí pomoc pri splácaní úveru v prípade vzniku rôznych neočakávaných životných situácií. Máte možnosť výberu z dvoch balíkov:
 

 
 
Poistné pre Úrazový balík je 5,00 % a pre Komplexný balík 11,80 % z mesačnej splátky úveru.

Dokumenty na stiahnutie - oznámenia

Rizikové životné poistenie k zmluvám o úvere vám zabezpečí pomoc pri splácaní úveru v prípade vzniku neočakávaných udalostí.
 


 
Poistné je splatné mesačne, účtuje ho banka každý mesiac spolu s mesačnou splátkou úveru. V prípade úverov je poistné pre Základný balík 4,31% a pre Komplexný balík 5,64 % z mesačnej splátky úveru. 

Aktuálne dokumenty na stiahnutie - oznámenia


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.