Produkty s ukončeným predajom

Bezpečný život – rizikové životné poistenie (predaj ukončený 31.12.2021)

Formulár - Bezpečný život - PDF
70,3 Kb

Všeobecné poistné podmienky - Bezpečný život - platné od 1.1.2016 do 30.4.2016 - PDF
290,2 Kb

OPP pre úrazové pripoisteie a pripoistenie choroby - Bezpečný život - platné od 24.8.2015 do 30.4.2016 - PDF
349,1 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri predčasnom zrušení poistenia - PDF
51,5 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri úmrtí poisteného - PDF
58 Kb

Verejný prísľub - Diagnose me - PDF
37,2 Kb

Zoznam diagnóz - Diagnose me - PDF
237,9 Kb

Oznámenie úrazu - PDF
89,8 Kb

Oznámenie trvalých následkov úrazu - PDF
86,2 Kb

Oznámenie poistnej udalosti z rizikového životného poistenia Bezpečný život - PDF
100,5 Kb

OPP- Bezpečný život - platné od 1.9.2016 do 14.6.2017 - PDF
360 Kb

OPP - Bezpečný život - platné od 15.6.2017 - PDF
361,9 Kb

VPP - Bezpečný život - Platné od 1.9.2016 do 14.6.2017 - PDF
308,1 Kb

VPP - Bezpečný źivot - platné od 1.5.2016 do 31.8.2016 - PDF
305,4 Kb

OPP -Bezpečný život_ platné od 1.5.2016 do 31.8.2016 - PDF
351,5 Kb

Informácia poskytovaná dotknutým osobám_2020 - PDF
55,7 Kb

VPP - Bezpečný život - platné od 25.5.2018 - PDF
210,2 Kb

VPP -Bezpečný život - platné od 15.6.2017 do 24.5.2018 - PDF
318,6 Kb

Oznámenie pobytu v nemocnici alebo v zdravotníckom zariadení - PDF
68,4 Kb

Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy - PDF
33,4 Kb

Nový Program Oblúk života – Spolu (predaj ukončený 31.12.2021)

Informácia poskytovaná dotknutým osobám_2020 - PDF
55,7 Kb

Formulár - Nový Program Oblúk života - Spolu - PDF
76,5 Kb

KID - Dokument s kľúčovými informáciami, platný od 01.01.2020 - PDF
76,3 Kb

KID Modelové portfóliá, platné od 01.01.2020 - PDF
64,9 Kb

KID Podielové fondy, platné od 01.01.2020 - PDF
66,2 Kb

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia Nového Programu Oblúk života – Spolu, platné od 01.01.2020 - PDF
116,9 Kb

Príloha Nového Programu Oblúk života – Spolu, platná od 01.01.2020 - PDF
59 Kb

Všeobecné poistné podmienky investičného životného poistenia Nový Program Oblúk života, Platné od 01.01.2020 - PDF
258,6 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenia a poistenie pre prípad choroby, platné od 01.01.2020 - PDF
178,3 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, platné od 01.01.2020 - PDF
110,1 Kb

Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov Nového Programu Oblúk života – Spolu, platný od 01.01.2020 - PDF
107,3 Kb

Žiadosť o poskytnutie poistného plnenia k Programu Oblúk života - PDF
44,5 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri úmrtí poisteného - PDF
58 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby - dožitie, čiastková výplata poistnej sumy - PDF
53 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri predčasnom zrušení poistenia - PDF
51,5 Kb

Oznámenie poistnej udalosti z investičného životného poistenia - PDF
87 Kb

Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy - PDF
33,4 Kb

Formulár - Program Oblúk života-Spolu - PDF
76,8 Kb

Všeobecné poistné podmienky investičného životného poistenia Program Oblúk života - platné do 30.6.2015 - PDF
327 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie - platné do 30.6.2015 - PDF
367 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby - od 1.7.2015 do 31.12.2015 - PDF
367 Kb

Osobitné poistné podmienky pre poistenia Programu Oblúk života - Spolu - PDF
116 Kb

Príloha programu oblúk života - Spolu - PDF
58 Kb

Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov Programu Oblúk životak Programu Oblúk života - Spolu - PDF
106,1 Kb

Všeobecné poistné podmienky investičného životného poistenia Program Oblúk života - platné od 1.7.2015 do 31.12.2015 - PDF
358 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby - platné od 1.7.2015 - PDF
272,6 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie - platné od 1.7.2015 do 31.12.2015 - PDF
206,8 Kb

Všeobecné poistné podmienky investičného životného poistenia Program Oblúk života - platné od 1.1.2016 do 24.5.2018 - PDF
364,2 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie - platné od 1.1.2016 do 24.5.2018 - PDF
212 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby - platné od 1.1.2016 do 24.5.2018 - PDF
279,3 Kb

Všeobecné poistné podmienky investičného životného poistenia Program Oblúk života - platné od 25.5.2018 - PDF
258,1 Kb

Všeobecné poistne podmienky Životného poistenia programu Oblúk života - platné od 25.5.2018 - PDF
106,8 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby - platné od 25.5.2018 - PDF
175,3 Kb

Rizikové životné poistenie k spotrebným úverom

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie straty zamestnania - platné od 25.5.2018 - PDF
179,7 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie - platné od 25.5.2018 - PDF
81,2 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie - platné od 25.5.2018 - PDF
98,7 Kb

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pracovnej neschopnosti (platné od 1.7.2015 - aktuálne) - PDF
106,7 Kb

Osobitné poistné podmienky pre poistenie rizika smrti a pripoistenie trvalých následkov úrazu (platné od 1.7.2015 - aktuálne) - PDF
100,9 Kb

Informačný dokument o poistnom produkte - PDF
118,9 Kb

Informácia o zmluvnom dojednaní komplexného súboru poistenia - PDF
73,2 Kb

Informácia o zmluvnom dojednaní základného súboru poistenia - PDF
53 Kb

Oznámenie poistnej udalosti - PDF
109,1 Kb

Rizikové životné poistenie k hypotekárnym úverom

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie straty zamestnania - platné od 25.5.2018 - PDF
179,7 Kb

Informačný dokument o poistnom produkte - PDF
119,8 Kb

Vyhlásenie o zdravotnom stave - PDF
70,7 Kb

Oznámenie poistnej udalosti - PDF0
104,8 Kb

Program Oblúk života - Opál (obdobie predaja: 04. nov. 2013 – 29. nov. 2013)

Formulár - Program Oblúk života-Opál - PDF
60,4 Kb

Príloha Programu Oblúk života - Opál - PDF
115,5 Kb

Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov Programu Oblúk života - Opál - PDF
41,5 Kb

Oznámenie úrazu - PDF
83,5 Kb

Oznámenie trvalých následkov úrazu - PDF
79,9 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri úmrtí poisteného - PDF
58 Kb

Program Oblúk života - Rubín (obdobie predaja: 18. feb. nov. 2013 – 05. apr. 2013)

Formulár - Program Oblúk života-Rubín - PDF
51,4 Kb

Príloha Programu Oblúk života - Rubín - PDF
115 Kb

Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov programu Oblúk života - Rubín - PDF
38,4 Kb

Oznámenie trvalých následkov úrazu - PDF
79,9 Kb

Oznámenie úrazu - PDF
83,5 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri úmrtí poisteného - PDF
58 Kb

READY < 18 a READY < 26

Informácia o zmluvných dojednaniach úrazového poistenia pre držiteľov platobných kariet k bežným účtom READY 18 a READY 26 - PDF
83,2 Kb

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.