Publikované: 2018.10.28.

Doplniť doklady k škodovej udalosti ONLINE

Ak dôjde k vzniku škodovej udalosti, sme väčšinou bezradní a nevieme, na koho sa obrátiť, čo podniknúť, aby naše poistenie, uzatvorené pre prípad ťažkostí, skutočne zmiernilo naše materiálne straty. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie a rady, ako postupovať v prípade škodovej udalosti.
 
 

ONLINE hlásenie škodovej udalosti je dostupné pre produkty:
Povinné zmluvné poistenie
Bezpečná jazda - havarijné poistenie
Bezpečný domov - poistenie nehnuteľností a domácností
Cestovné poistenie


AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 

Všetky chýbajúce dokumenty, potrebné k vyšetreniu škodovej udalosti, pošlite elektronicky na adresu info@groupama.sk alebo poštou na adresu: Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25. 


 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.