: 2018.10.28.

ONLINE hlásenie škodových udalostí

Ak dôjde k vzniku škodovej udalosti, sme väčšinou bezradní a nevieme, na koho sa obrátiť, čo podniknúť, aby naše poistenie, uzatvorené pre prípad ťažkostí, skutočne zmiernilo naše materiálne straty. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie a rady, ako postupovať v prípade škodovej udalosti.

Chcem nahlásiť škodovú udalosť ONLINE.

 


ONLINE hlásenie škodovej udalosti je dostupné pre produkty:
Povinné zmluvné poistenie
Bezpečná jazda - havarijné poistenie
Bezpečný domov - poistenie nehnuteľností a domácností
Cestovné poistenie


AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 


Všetky chýbajúce dokumenty, potrebné k vyšetreniu škodovej udalosti, pošlite elektronicky na adresu info@groupama.sk alebo poštou na adresu: Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25. 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.